İLAHİYATÇI YAZAR

ALİ KÜÇÜK

HOCA EFENDİ

.

ALLAH

RAZI OLSUN

" Hakikaten Rabbinizden size birçok basiretler (deliller, ayetler) geldi.Artık kim gözünü açıp görürse, kendi lehine; kim de körlük ederse kendi aleyhinedir. O halde ben size karşı muhafız değilim." (En'am, 6/104)